top of page

Poděkování

Děkujeme všem krajským úřadům a institucím za podporu naší činnosti.

Děkujeme Diakonii Českobratrské církve evangelické – Středisku humanitární a rozvojové spolupráce,

za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70 tisíc korun. Peníze jsme v období března až května 2023

využili na nákup potravinové pomoci pro lidi, kteří uprchli před ruskou válečnou agresí na Ukrajině

a zázemí našli v Karlovarském kraji. Během tří měsíců jsme potravinovou pomoc vydali 448 osobám.

1. 4. 2022

Děkujeme společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. za poskytnutí

finančního daru ve výši 30 000,- Kč na provoz Potravinové banky Karlovarského

kraje z.s.

 

17. 6. 2022

Děkujeme společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. za finanční dar

ve výši 100 tisíc korun. Prostředky jsou určené na humanitární pomoc lidem

prchajícím před válkou na Ukrajině. Za peníze jsme nakoupili trvanlivé potraviny,

například mléko, těstoviny, mouku, cukr, luštěniny. Poděkování patří také

velkoobchodu MAKRO, který nám zásoby bezplatně dopravil. Potraviny nyní

třídíme a rovnou expedujeme v našem regionu tam, kde je potřebují. Kromě

našich odběratelů a měst v Karlovarském kraji pomáháme zásobovat také

humanitární sklady v Karlových Varech. „Dar od Sokolovské uhelné přišel v

pravou chvíli. Jsme za něj velice rádi a moc si ceníme takové pomoci. Díky tomu

jsme mohli doplnit komodity, které nám ve skladu chyběli,” říká Milan Hloušek,

ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Město Cheb podporuje činnost potravinové banky

27. 1. 2023

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční

podporu ve výši 35 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2022. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti

hladu a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová

banka i jinak.

„Během uprchlické vlny jsme poskytovali potravinovou a materiální pomoc i do

Chebu, a to prostřednictvím našich odběratelských organizací, které ji dále

přerozdělovali lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí na Ukrajině,“

uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

 

V roce 2021 jsme pomohli celkem 7270 osobám v tíživé životní situaci, v roce

2022 to bylo dokonce 19703 lidí v nouzi. Nárůst podpořených osob způsobil

nejen příchod uprchlíků z Ukrajiny, ale také energetická krize a nárůst cen

potravin a služeb, kdy se někteří lidé dostali do finanční tísně a museli požádat

o potravinovou pomoc. V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky

potravin, které jsou součástí celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme

náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace

potřebujeme. V rámci jarního kola Sbírky potravin jsme dostali 9,6 tuny potravin.

Podzimní sbírka byla ještě úspěšnější, to jsme získali 14,1 tuny potravin.      

Jídlo rozdělované z naší potravinové banky je pravidelně poskytováno občanům

města Cheb, kteří jsou klienti organizací a služeb poskytující potravinovou

pomoc. Mezi naše odběratele paří například Hospic Sv. Jiří v Chebu, chebská

pobočka Diecézní charity v Plzni, Kotec, o.p.s., Klubíčko Cheb, z. s., Útočiště

o.p.s., Prima Vizus, o.p.s., Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.,

Pomoc v nouzi, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., Centrum pro rodinu a dítě Valika,

SOS dětská vesnička Karlovy Vary a další organizace po celém Karlovarském kraji.

Karlovarský kraj poskytl 100 tisíc korun na nákup potravin

14. 12. 2022

 

Děkujeme Karlovarskému kraji, za poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc Kč, za kterou

jsme nakoupili zásoby trvanlivých potravin do naší banky. Jednalo se například o cukr,

mléko, rýži, olej, těstoviny, mouku a další potraviny potřebné na vaření. Díky tomu je

náš sklad zase o něco plnější a můžeme našim odběratelům poskytnout požadovaný

sortiment.

Karlovarský kraj pravidelně podporuje provoz naší potravinové banky a jsme rádi,

že v letošním roce vyslyšel i náš požadavek, když jsme mimořádně požádali o dotaci

na nákup trvanlivých potravin.

Kraslice i letos podpořily potravinovou banku

9. 12. 2022

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Kraslice za finanční

podporuve výši 48 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během uprchlické vlny jsme poskytovali potravinovou a materiální pomoc i do

Kraslic, a to prostřednictvím sociálního odboru a našich odběratelských organizací,

které ji dále přerozdělovali lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí

na Ukrajině,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí

celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami,

které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. V rámci podzimní Sbírky

potravin se podařilo od dárců v Kraslicích získat 725 kg potravin a drogerie.

„V prodejně Albert mohli lidé potkat naše dobrovolníky a v prodejně Billa zákazníci

přispívali do statické sbírky. Celkový výsledek jasné ukázal, že lidé v Kraslicích umí

pomáhat,“ poděkoval Hloušek.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, Chodova, Chebu.

Město Chodov i letos podpořilo potravinovou banku

24. 11. 2022

Město Chodov i letos podpořilo potravinovou banku

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční

podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během uprchlické vlny jsme poskytovali potravinovou a materiální pomoc i do

Chodova, a to prostřednictvím sociálního odboru a našich odběratelských

organizací, které ji dále přerozdělovali lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí

na Ukrajině,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V roce 2021 jsme pomohli 7270 osobám v nouzi. Z obchodů jsme svezli 90 tun

potravin a vydali celkem 180,8 tuny pomoci.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, Kraslic, Chebu.

Karlovy Vary podpořily potravinovou banku

11. 11. 2022

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční

podporu ve výši 90 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během uprchlické vlny jsme významně zásobovali Centrum humanitární pomoci

na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech. Pravidelně jsme sem dováželi

potravinovou a materiální pomoc, která byla vydávána lidem prchajícím před ruskou

válečnou agresí na Ukrajině,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky

Karlovarského kraje z.s.

V roce 2021 jsme pomohli 7270 osobám v nouzi. Z obchodů jsme svezli 90 tun

potravin a vydali celkem 180,8 tuny pomoci.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí

celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami,

které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr,

rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic a Chebu.

Potravinová banka děkuje městu Cheb za pravidelnou podporu

14. 1. 2022

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční podporu

ve výši 44 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2021. Díky příspěvku se naše

nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti

plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi t

aké pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Konkrétně městu Cheb jsme na jaře 2021 poskytli 4500 respirátorů pro osoby v

nouzi a na podzim 6000 jednorázových roušek pro žáky ve školách,“ uvedl Milan

Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální odbory

a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v našem

regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin. V roce 2021 počet podpořených

osob stoupl na 7240 unikátních uživatelů a vydali jsme 179 tun potravin.

Jídlo rozdělované z naší potravinové banky je pravidelně poskytováno občanům

města Cheb, kteří jsou klienti organizací a služeb poskytující potravinovou pomoc.

Mezi naše stálé odběratele paří například Hospic Sv. Jiří v Chebu, chebská pobočka

Diecézní charity v Plzni, Kotec, o.p.s., Armáda spásy v Karlových Varech, Pomoc v

nouzi, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., Centrum pro rodinu a dítě Valika, SOS dětská v

esnička Karlovy Vary, a další organizace po celém Karlovarském kraji.

Děkujeme městu Cheb, že nás již několik let pravidelně podporuje. Finanční pomoc

od měst je pro nás nejenom důležitá a zavazující, ale zároveň motivující.

26. 11. 2021

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Kraslice za finanční

podporu ve výši 15 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak. 

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi

také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Konkrétně městu Kraslice jsme na jaře 2021 poskytli 1000 respirátorů pro osoby v

nouzi a nyní na podzim 4000 jednorázových roušek pro žáky ve školách,“ uvedl Milan

Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální odbory

a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v našem

regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí

celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami,

které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr,

rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty. 

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Karlovy Vary, Chodova, Chebu.

19. 11. 2021

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje Karlovarskému kraji za finanční

podporu ve výši 90 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak. 

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi

také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Vedle toho jsme rozdělovali také dezinfekce a další materiální pomoc, jako jsou

čisticí prostředky a hygienické potřeby,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové

banky Karlovarského kraje z.s.

V předchozím roce jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální

odbory a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v

našem regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin. Statistika za rok 2021 ještě n

ení kompletní, ale již víme, že objem distribuovaných potravin opět narostl

a přesáhne 150 tun. Přibývá také počet podpořených osob, dle kvalifikovaného

odhadu se jedná o více než 7 000 osob v tíživé životní situaci. 

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany města

Karlovy Vary, Kraslic, Chodova, Chebu. 

18. 11. 2021

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční

podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak. 

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi

také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Konkrétně městu Chodov jsme na jaře 2021 poskytli 2050 respirátorů pro osoby

v nouzi a nyní na podzim 2000 jednorázových roušek pro žáky ve školách,“ uvedl

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.

V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální odbory

a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám v našem

regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí

celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami,

které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr,

rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty. 

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho kraje.

Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského

kraje, města Karlovy Vary, Kraslic, Chebu. 

Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné

organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity,

Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

25. 10. 2021

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční

podporu ve výši 76 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu

a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě poskytování potravin lidem v nouzi

také pomáhali státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních hmotných rezerv.

Konkrétně městu Karlovy Vary jsme na jaře 2021 poskytli 7300 respirátorů pro osoby

v nouzi,“ připomenul Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje

z.s. V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50 subjektům včetně 10 měst (sociální

odbory a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se pomoc dostala k 5680 osobám

v našem regionu. Jednalo se celkem o 127 tun potravin.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí

celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami,

které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr,

rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získáváme i od dalších měst z našeho

kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic, Chebu.

Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné

organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity,

Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

Potravinová banka děkuje Karlovarskému kraji za finanční podporu

3. 12. 2019

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje Karlovarskému kraji za finanční

podporu ve výši 80 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky příspěvku

se může nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti

plýtvání potravinami. A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?

„Máme za sebou podzimní kolo Sbírky potravin, která se uskutečnila v sobotu

23. listopadu 2019 ve vybraných prodejnách v Karlovarském kraji a vynesla zde

10,5 tuny potravin a drogerie. Díky této sbírce jsme náš sklad doplnili o trvanlivé

mléko, konzervy, polévky, těstoviny, mouku, cukr nebo drogerii,“ vyjmenoval

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.
 
Když se ohlédneme zpátky, tak můžeme konstatovat, že v roce 2017 naše

potravinová banka přerozdělila přes 31 tun. V roce 2018 to však již bylo 88 tun

a v rámci spolupráce s 21 odběratelskými neziskovými organizacemi se dostala

potravinová pomoc k více než 2000 osobám v celém Karlovarském kraji. V období

od 1. 1. do 30. 9. 2019 jsme mezi odběratele distribuovali zhruba 51 tun potravinové

a materiální pomoci. Pokud připočítáme objem pomoci z projektu PO MPO II

a podzimní kolo Sbírky potravin, dostaneme se na číslo 75,5 tuny.

Důležité také je, že naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci

v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou

událostí. Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu

Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace i od

dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory

také ze strany města Chodova, Kraslic, Karlových Varů, Chebu a Nadačního fondu

Tesco.Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné

organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy

a Pomoc v nouzi, o.p.s.

18. 10. 2019

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční

podporu ve výši 74 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky příspěvku

se může nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti

plýtvání potravinami. A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?

„Připravujeme se na podzimní kolo Sbírky potravin, která se uskuteční v sobotu

23. listopadu 2019 ve vybraných prodejnách v Karlovarském kraji a celé České

republice. Díky této sbírce budeme moci doplnit náš sklad, kde nám nejvíce chybí

trvanlivé mléko, konzervy, polévky nebo drogerie,“ vyjmenoval Milan Hloušek,

ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Když se ohlédneme zpátky, tak můžeme konstatovat, že v roce 2017 naše

potravinová banka přerozdělila přes 31 tun. V roce 2018 to však již bylo 88 tun

a v rámci spolupráce s 21 odběratelskými neziskovými organizacemi se dostala

potravinová pomoc k nejméně 2000 osobám v našem regionu.

Důležité také je, že naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci

v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou

událostí. Pokud bude potřeba, můžeme v mimořádných případech zajistit potraviny

také pro občany Karlových Varů nacházející se v tíživé životní situaci.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace také od dalších měst

z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany

Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic, Chebu a Nadačního fondu Tesco.

Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015 dobročinné

organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy

a Pomoc v nouzi, o.p.s.

11. 12. 2018

Potravinová banka děkuje Karlovarskému kraji za podporu Potravinová banka

Karlovarského kraje z.s. děkuje Karlovarskému kraji za finanční podporu ve výši

100 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce.

A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?

„Máme za sebou Národní potravinovou sbírku, díky které se v Karlovarském kraji

podařilo nashromáždit 9,5 tuny potravin a drogerie. S výsledkem sbírky jsme

spokojeni. Lidé většinou darovali potraviny, které které nám již delší dobu scházely.

Například mléka, oleje, těstoviny, konzervy nebo polévky. Radost mám také z toho,

že v jednom karlovarském hypermarketu se vybraly dvě tuny potravin, což je rekord,“

uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou

nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním

a neziskovým organizacím, narůstá objem těchto potravin, které naše potravinová

banka přijímá a dále rozděluje. „Od ledna do září 2018 jsme mezi naše odběratele

distribuovali celkem 58 tun potravinové a materiální pomoci. Přitom za celý rok 2017

to bylo 31 tun. Potvrzuje se tedy předpoklad, že množství přerozdělované pomoci

bude narůstat,“ dodal Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do poplachového plánu Hasičského

záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace také od dalších měst

z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala podpory ze strany města Kraslice,

Chodova, Chebu a Karlových Varů. V minulosti finančně pomohl také Ostrov, Rotava

nebo město Aš. Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce 2015

dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity,

Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

Potravinová banka děkuje městu Cheb za podporu

15. 11. 2018

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční podporu

ve výši 49 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky příspěvku se může

nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání

potravinami. A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?

„Máme za sebou Národní potravinovou sbírku, díky které se v Karlovarském kraji

podařilo nashromáždit 9,5 tuny potravin a drogerie. S výsledkem sbírky jsme

spokojeni. Lidé většinou darovali potraviny, které které nám již delší dobu scházely.

Například mléka, oleje, těstoviny, konzervy nebo polévky. Radost mám také z toho,

že v jednom karlovarském hypermarketu se vybraly dvě tuny potravin, což je rekord,“

uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou

nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním

a neziskovým organizacím, narůstá objem těchto potravin, které naše potravinová

banka přijímá a dále rozděluje. „Od ledna do září 2018 jsme mezi naše odběratele

distribuovali celkem 58 tun potravinové a materiální pomoci. Přitom za celý rok 2017

to bylo 31 tun. Potvrzuje se tedy předpoklad, že množství přerozdělované pomoci

bude narůstat,“ dodal Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do poplachového plánu Hasičského

záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena pomoci v oblasti

zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace také od dalších měst

z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala podpory ze strany Karlovarského

kraje, města Chodova, Kraslic a Karlových Varů. V minulosti finančně pomohl také

Ostrov, Rotava nebo město Aš. Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v

roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu –

Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

Potravinová banka děkuje městu Karlovy Vary za podporu

11. 11. 2018

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční

podporu ve výši 74 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky příspěvku

se může nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti

plýtvání potravinami. A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?

„Máme za sebou Národní potravinovou sbírku, díky které se v Karlovarském kraji

podařilo nashromáždit 9,5 tuny potravin a drogerie. S výsledkem sbírky jsme

spokojeni. Lidé většinou darovali potraviny, které které nám již delší dobu scházely.

Například mléka, oleje, těstoviny, konzervy nebo polévky. Radost mám také z toho,

že v jednom karlovarském hypermarketu se vybraly dvě tuny potravin, což je rekord,“

uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou

nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním

a neziskovým organizacím, narůstá objem těchto potravin, které naše potravinová

banka přijímá a dále rozděluje. „Od ledna do září 2018 jsme mezi naše odběratele

distribuovali celkem 58 tun potravinové a materiální pomoci. Přitom za celý rok 2017

to bylo 31 tun. Potvrzuje se tedy předpoklad, že množství přerozdělované pomoci

bude narůstat,“ dodal Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do poplachového plánu Hasičského

záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy je připravena pomoci v oblasti

zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva

zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace také od dalších měst

z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala podpory ze strany Karlovarského

kraje, města Chodova, Kraslic a Chebu. V minulosti finančně pomohl také Ostrov,

Rotava nebo město Aš. Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založily v roce

2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu.

logo diakonie.png
bottom of page