top of page

Ostrov podpořil rekonstrukci centrálního skladu potravinové banky

OSTROV logo-mesta-vertkalni.png

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. velice děkuje městu Ostrov za poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč, kterou jsme využili na pokrytí víceprací v rámci rekonstrukce centrálního skladu potravinové banky v Královském Poříčí. Za tuto podporu jsme velice rádi, je pro nás hodně důležitá. Také v Ostrově naše potravinová banka pomáhá a pomáhat bude i v budoucnu.

 

Celková rekonstrukce objektu zahrnovala opravu střechy, místností, podlah, výměnu oken, dveří, včetně elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody a tepla.

 

„Domníváme se, že tento projekt, kdy dojde ke zvýšení skladovací kapacity potravinové banky a její celkové modernizace, je významným krokem ke zvýšení dostupnosti potravinové pomoci osobám v nouzi v Karlovarském kraji. Díky tomu, že má objekt plochu 1000m2, získáme násobně větší skladovací prostory, než využíváme doposud, navíc jsme získali novou mrazící místnost, nové kanceláře a lepší zázemí pro zaměstnance,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

 

Kolaudace stavby proběhne v březnu 2024 a následně v novém skladu začne potravinová banka fungovat. Velice nás těší, že náš projekt město Ostrov finančně podpořilo.

Město Cheb dál podporuje provoz potravinové banky

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční podporu ve výši 35 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2023. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Naší snahou je, aby se potravinová pomoc dostala tam, kde je nejvíce potřeba. A to se nám daří i prostřednictvím nového projektu s názvem Výdejny potravinové pomoci.

 

„Výdejny potravinové pomoci letos v červenci spustila Česká federace potravinových bank a MPSV. Potravinové balíčky vydáváme také přímo v Chebu, a to ve spolupráci se sociálním odborem, který nám pomáhá s vytipováním konkrétních klientů,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

 

V roce 2023 se nám v rámci jarního kola Sbírky potravin podařilo nashromáždit 12,2 tuny potravin a drogerie a ve stejném roce na podzim to bylo dokonce 16,4 tuny, čímž byl v Karlovarském kraji překonán dosavadní rekord.

 

Podle naší statistiky jsme v roce 2023 podpořili 12 034 osob. Jedná se o počet unikátních osob za celý Karlovarský kraj. Některým z nich byla potravinová pomoci v průběhu roku poskytnuta opakovaně. 

 

Naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

 

Děkujeme městu Cheb, že nás již několik let trvale podporuje. Finanční pomoc od měst je pro nás nejenom důležitá a zavazující, ale zároveň motivující.

Sokolov podpořil rekonstrukci centrálního skladu potravinové banky

logo-sokolov--realizovano.jpg

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. velice děkuje městu Sokolov za poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč, kterou jsme využili na pokrytí víceprací v rámci rekonstrukce centrálního skladu potravinové banky v Královském Poříčí. Za tuto podporu jsme velice rádi, je pro nás hodně důležitá. Také ve městě Sokolov naše potravinová banka pomáhá a pomáhat bude i v budoucnu.

 

Celková rekonstrukce objektu v Královském Poříčí zahrnovala opravu střechy, místností, podlah, výměnu oken, dveří, včetně elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody a tepla.

 

„Domníváme se, že tento projekt, kdy dojde ke zvýšení skladovací kapacity potravinové banky a její celkové modernizace, je významným krokem ke zvýšení dostupnosti potravinové pomoci osobám v nouzi v Karlovarském kraji. Díky tomu, že má objekt plochu 1000m2, získáme násobně větší skladovací prostory, než využíváme doposud, navíc jsme získali novou mrazící místnost, nové kanceláře a lepší zázemí pro zaměstnance,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

 

Kolaudace stavby proběhne v březnu 2024 a následně v novém skladu začne potravinová banka fungovat. Velice nás těší, že náš projekt město Sokolov finančně podpořilo.

Karlovarský kraj pomáhá potravinové bance

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje Karlovarskému kraji za finanční podporu ve výši 150 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2023. Velice nás těší, že nás Karlovarský kraj podporuje dlouhodobě a vypomáhá nám i v rámci mimořádných událostí. Například, když jsme potřebovali dozásobit sklad trvanlivými potravinami nebo když jsme sháněli finanční prostředky na úhradu vícenákladů v rámci rekonstrukce centrálního skladu v Královském Poříčí. Taková pomoc je pro nás velice významná.

 

Díky dotaci v roce 2023 se naše organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Naší snahou je, aby se potravinová pomoc dostala tam, kde je nejvíce potřeba. A to se nám daří i prostřednictvím nového projektu s názvem Výdejny potravinové pomoci.

 

„Výdejny potravinové pomoci v červenci 2023 spustila Česká federace potravinových bank a MPSV. Potravinové balíčky vydáváme v 10 městech v Karlovarském kraji, a to ve spolupráci s pracovníky sociálních odborů nebo sociálních služeb, kteří nám pomáhají s vytipováním konkrétních klientů,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

 

V roce 2023 se nám v rámci jarního kola Sbírky potravin podařilo nashromáždit 12,2 tuny potravin a drogerie a ve stejném roce na podzim to bylo dokonce 16,4 tuny, čímž byl v Karlovarském kraji překonán dosavadní rekord.

 

Naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

Město Aš podpořilo rekonstrukci centrálního skladu

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Aš za poskytnutí dotace ve výši 50 000 korun na rekonstrukci skladu v Královském Poříčí u Sokolova. Peníze naše organizace použila na úhradu stavebních prací v letošním roce. Rekonstrukce objektu zahrnuje opravu střechy, místností, podlah, výměnu oken, dveří, včetně elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody a tepla. Velice nás těší, že nám město Aš takto finančně pomohlo. Děkujeme.

Kraslice pomáhají potravinové bance

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Kraslice za finanční podporu ve výši 40 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2023. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Naší snahou je, aby se potravinová pomoc dostala tam, kde je nejvíce potřeba.

 

„V Kraslicích spolupracujeme s Mateřským klubem Šnek, organizací Člověk v tísni nebo Farní charitou Kraslice. Potravinová pomoc od nás směřuje k lidem v nouzi také prostřednictvím sociálního odboru. Jsme rádi, že můžeme v Kraslicích pomáhat,“ prohlásil Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

 

V rámci podzimního kola Sbírky potravin v Karlovarském kraji se nám podařilo nashromáždit 16,4 tuny potravin a drogerie, čímž byl překonán dosavadní rekord. Sbírka byla úspěšná také v Kraslicích, a to díky štědrým dárcům. Lidé v Kraslicích opět dokázali, že umějí pomáhat.

 

Naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

 

Děkujeme městu Kraslice, že nás již několik let trvale podporuje. Finanční pomoc od měst je pro nás nejenom důležitá a zavazující, ale zároveň motivující.

Město Chodov pomáhá potravinové bance

logo_chodov2.jpg

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2023. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Naší snahou je, aby se potravinová pomoc dostala tam, kde je nejvíce potřeba. A to se nám daří i prostřednictvím nového projektu s názvem Výdejny potravinové pomoci.

 

„Výdejny potravinové pomoci letos v červenci spustila Česká federace potravinových bank a MPSV. Potravinové balíčky vydáváme také přímo v Chodově, a to ve spolupráci se sociálním odborem, který nám pomáhá s vytipováním konkrétních klientů,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

 

V rámci podzimního kola Sbírky potravin v Karlovarském kraji se nám podařilo nashromáždit 16,4 tuny potravin a drogerie, čímž byl překonán dosavadní rekord.

 

Naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

 

Děkujeme městu Chodov, že nás již několik let trvale podporuje. Finanční pomoc od měst je pro nás nejenom důležitá a zavazující, ale zároveň motivující.

 

 

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Karlovy Vary trvale podporují provoz potravinové banky

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční podporu ve výši 92 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2023. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Naší snahou je, aby se potravinová pomoc dostala tam, kde je nejvíce potřeba. A to se nám daří i prostřednictvím nového projektu s názvem Výdejny potravinové pomoci.

 

„Výdejny potravinové pomoci letos v červenci spustila Česká federace potravinových bank a MPSV. Potravinové balíčky vydáváme také přímo v Karlových Varech, a to ve spolupráci se sociálním odborem, který nám pomáhá s vytipováním konkrétních klientů,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

 

V rámci podzimního kola Sbírky potravin v Karlovarském kraji se nám podařilo nashromáždit 16,4 tuny potravin a drogerie, čímž byl překonán dosavadní rekord.

 

Naše potravinová banka je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.

 

Děkujeme městu Karlovy Vary, že nás již několik let opakovaně podporuje. Finanční pomoc od měst je pro nás nejenom důležitá a zavazující, ale zároveň motivující.

 

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

logo diakonie.png

Děkujeme Diakonii Českobratrské církve evangelické – Středisku humanitární a rozvojové spolupráce, za poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70 tisíc korun. Peníze jsme v období března až května 2023 využili na nákup potravinové pomoci pro lidi, kteří uprchli před ruskou válečnou agresí na Ukrajině a zázemí našli v Karlovarském kraji. Během tří měsíců jsme potravinovou pomoc vydali 448 osobám.

Sokolovská uhelná podpořila v roce 2022 dvakrát provoz potravinové banky

1. 4. 2022

Děkujeme společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč na provoz Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

 

17. 6. 2022

Děkujeme společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. za finanční dar ve výši 100 tisíc korun. Prostředky jsou určené na humanitární pomoc l lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Za peníze jsme nakoupili trvanlivé potraviny, například mléko, těstoviny, mouku, cukr, luštěniny. Poděkování patří také velkoobchodu MAKRO, který nám zásoby bezplatně dopravil. Potraviny nyní třídíme a rovnou expedujeme v našem regionu tam, kde je potřebují. Kromě našich odběratelů a měst v Karlovarském kraji pomáháme zásobovat také humanitární sklady v Karlových Varech. „Dar od Sokolovské uhelné přišel v pravou chvíli. Jsme za něj velice rádi

a moc si ceníme takové pomoci. Díky tomu jsme mohli doplnit komodity, které nám ve skladu chyběli,” říká Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Město Cheb podporuje činnost potravinové banky

27. 1. 2023

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční

podporu ve výši 35 000 Kč, kterou využila na činnost v roce 2022. Díky příspěvku

se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti

hladu a proti plýtvání potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová

banka i jinak.

„Během uprchlické vlny jsme poskytovali potravinovou a materiální pomoc i do

Chebu, a to prostřednictvím našich odběratelských organizací, které ji dále

přerozdělovali lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí na Ukrajině,“

uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

bottom of page