top of page
vydejny.jpg

Vstup do SW pro spolupracující obce a organizace ZDE

 

Česká federace potravinových bank ve spolupráci s MPSV v červenci spustila projekt Výdejen potravinové pomoci. Jedná se o výjimečný projekt, kdy se do stávající sítě patnácti potravinových bank po celé zemi buduje nová společná síť 150 výdejních míst.

Tyto výdejny periodicky poskytují potravinovou pomoc v místech, kde byla složitě dostupná, nebo dalším osobám, které pomoc potřebují a nedokázaly ji dosud čerpat.

Výdejny fungují buď jako mobilní výdejní místa (tzv. pojízdné výdejny) nebo na statických místech ve větších městech. Regionální banky zajišťují celkovou koordinaci potravinové pomoci ve své oblasti v úzké spolupráci s lokálními zastupitelstvy a jejich sociálními odbory.

KOMU JE POMOC URČENA?

Jedná se především o rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, seniory, invalidy a další osoby sociálně vyloučené nebo žijící v sociálně vyloučených lokalitách. O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, potravinové banky neurčují potřebnost lidí, ale starají se o efektivní distribuci pomoci.

 

JAK TO FUNGUJE?

V každém zapojeném regionu vzniklo při potravinové bance ideálně deset výdejních míst v mobilním formátu nebo ve statickém formátu. Klíčovým prvkem zapojení v projektu je realizace výdeje formou potravinových balíčků připravených v regionální potravinové bance. Balíček je připravován z aktuálně dostupného sortimentu a to vč. základní drogerie a dětské výživy. Do výdejny se může dostavit člověk pouze na základě doporučení spolupracujících subjektů jako jsou obce, města, neziskové organizace. Obsah balíčků, počet podpořených osob a výběr výdejního místa bude v průběhu projektu reagovat na situaci v regionu a také kapacity regionální potravinové banky. Pro osoby ze všech cílových skupin projektu by měl projekt vytvořením sítě výdejních míst po celé ČR přinést zejména rychlé, efektivní, maximálně transparentní a bezpečné poskytnutí potravinové pomoci, a to bez nutnosti využívání sociálních služeb.

bottom of page