top of page

Výdejny

Projekt VÝDEJNY POTRAVINOVÝCH BANK V ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt zajistí síť výdejních míst jako nový nástroj v systému potravinové a materiální pomoci. Na 150 místech v ČR budou nově potravinové banky přímo vydávat potravinovou pomoc potřebným lidem, které doporučí sociální pracovníci obcí, NNO, případně úřadů práce.

Vstup do SW pro spolupracující obce

a organizace ZDE

Česká federace potravinových bank ve spolupráci s MPSV od začátku července spouští projekt Výdejen potravinové pomoci. Jedná se o výjimečný projekt, kdy se do stávající sítě patnácti potravinových bank po celé zemi buduje nová společná síť 150 výdejních míst. Tyto výdejny budou periodicky poskytovat potravinovou pomoc v místech, kde byla složitě dostupná, nebo dalším osobám, které pomoc potřebují a nedokázali ji dosud čerpat. Výdejny budou fungovat buď jako mobilní výdejní místa (tzv. pojízdné výdejny) nebo na statických místech ve větších městech, kde bude potravinová pomoc pravidelně vydávána potřebným. Regionální banky zajišťují celkovou koordinaci potravinové pomoci ve své oblasti v úzké spolupráci s lokálními zastupitelstvy a jejich sociálními odbory. Projekt se spouští od 1. července, na podzim chceme pokrýt všech deset nových výdejních míst v každém regionu a plně využívat novou síť 150 výdejních míst. Významně se tak navýší počet osob, kterým dokážeme pomoci. Předpokládáme, že projektem podpoříme více než 50 000 potřebných lidí.

 

PRO KOHO JE POMOC URČENA?

Je důležité zdůraznit, kdo potravinovou pomoc využívá. Jedná se především o rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladiství v nepříznivé životní situaci, senioři, invalidé a další osoby sociálně vyloučené nebo žijící v sociálně vyloučených lokalitách. O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, potravinové banky neurčují potřebnost lidí, ale starají se o efektivní distribuci pomoci.

 

JAK TO BUDE FUNGOVAT?

V každém zapojeném regionu vznikne při potravinové bance deset výdejních míst v mobilním formátu nebo ve statickém formátu. Klíčovým prvkem zapojení v projektu bude realizace výdeje formou potravinových balíčků připravených v regionální potravinové bance. Balíček bude připravován z aktuálně dostupného sortimentu a to vč. základní drogerie a dětské výživy. Do výdejny se může dostavit člověk pouze na základě doporučení spolupracujících subjektů jako jsou obce, města, neziskové organizace. Obsah balíčků, počet podpořených osob a výběr výdejního místa bude v průběhu projektu reagovat na situaci v regionu a také kapacity regionální potravinové banky. Pro osoby ze všech cílových skupin projektu by měl projekt vytvořením sítě výdejních míst po celé ČR přinést zejména rychlé, efektivní, maximálně transparentní a bezpečné poskytnutí potravinové pomoci, a to bez nutnosti využívání sociálních služeb.

vydejny.jpg
bottom of page