top of page

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. 

Zhodnocení projektu Potravinové balíčky pro děti a seniory

26. 3. 2024

Projekt s názvem „Potravinové balíčky pro děti a seniory“ podpořil částkou 45 000,- Kč Nadační fond Tesco prostřednictvím grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

Potravinové balíčky jsme poskytli seniorům a dětem ze znevýhodněných sociálních skupin. Jednalo se o klienty těchto zařízení v Karlovarském kraji: Pečovatelská služba Sokolov, Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří, Azylový dům Sokolov, Azylový dům Kynšperk nad Ohří, KSK Centrum v Karlových Varech, Oblastní charita Ostrov - Domov pokojného stáří, Kraslický Šnek a B.E.Z.va Nejdek. Celkem jsme takto vydali 705 potravinových balíčků.

 

Senioři dostali balíček obsahující sortiment vhodný na vaření nebo pečení – mouku, olej, rýži, těstoviny, mléko a další potraviny – polévky, tomatovou omáčku, paštiky, čaj. Naopak dětem jsme před Vánocemi do balíčků nadělili čokoládové adventní kalendáře, sladkosti, přesnídávky, piškoty a k tomu mléko, krupičku, pudinky, pitíčko a další sladkosti. Jak dětem, tak seniorům udělaly balíčky radost, jelikož byly příjemným zpestřením jejich jídelníčku. Díky tomu rodiče dětí ušetřili peníze, které mohli jinak využít ve prospěch svých dětí.

 

Projekt byl realizován v období od října 2023 do února 2024.

 

Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR.

tesco nadace.jpg

Zhodnocení projektu Potravinové balíčky pro děti

19. 10. 2022

Projekt s názvem „Potravinové balíčky pro děti“ podpořil částkou 30 000,- Kč Nadační fond Tesco prostřednictvím grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Potravinové balíčky jsme distribuovali organizacím poskytující sociální služby na území Karlovarského kraje. Konkrétně se jednalo o Mateřské centrum v Karlových Varech, Oblastní charitu Ostrov, KSK centrum (Karlovarské sociální komunitní centrum o.p.s.), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Bavlnka v Chebu a také Centru humanitární pomoci na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech. Díky této podpoře jsme mohli pomoci rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Díky projektu jsme mohli zpestřit nabídku potravinové pomoci a cíleně ji zaměřit na děti. Tím, že jsme poskytli dětem potravinový balíček, jejich rodiče mohli ušetřit finanční prostředky, které mohli jinak využít ve prospěch svých dětí.

Projekt byl zaměřený na děti a sociálně znevýhodněné rodiny. Kromě toho jsme potravinové balíčky poskytli

i dětem, které do Karlovarského kraje přišly v rámci uprchlické vlny způsobené ruskou válečnou agresí na Ukrajině. Během projektu jsme vydali 600 balíčků s potravinami, čímž jsme celkově podpořili 600 dětí.

Projekt byl realizován v období od dubna do září 2022.

Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Grantový program s názvem

„Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR.

Balíčky3.jpg

Zhodnocení projektu Boj proti hladu a chudobě

31. 1. 2022

Projekt Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. částkou 46 000,- Kč podpořil Nadační fond Tesco prostřednictvím grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Získané finanční prostředky jsme použili na realizaci projektu s názvem Boj proti hladu a chudobě. Cílem bylo podpořit potravinovou pomocí tyto cílové skupiny: samoživitelé, rodiny s dětmi v azylových domech, osoby bez přístřeší, senioři, zdravotně postižení. Peníze jsme využili na pokrytí mzdových nákladů a zároveň na vydání informační brožury v nákladu 2000 ks. Publikace nese název Boj proti hladu a plýtvání potravinami. K dostání je zdarma. Brožura má za úkol rozšířit povědomí o tom, co potravinová banka dělá a komu pomáhá. Zároveň mapuje vznik této humanitární organizace a popisuje nelehké roky 2020 a 2021, které poznamenala epidemie Covid-19. V neposlední řadě je publikace zdrojem informací pro každého, kdo se chce dozvědět, kde je možné vyhledat a požádat o potravinovou pomoc v Karlovarském kraji.

Projekt byl realizován v období od srpna 2021 do ledna 2022.

Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR.

brozura2.jpg

Nadační fond Tesco opět podpořil provoz Potravinové banky

30. 7. 2021

Činnost Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. částkou 20 000,- Kč podpořil Nadační fond Tesco prostřednictvím grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

„Získané finanční prostředky jsme použili na zajištění provozu naší potravinové banky, jejímž cílem je  pomáhat lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Naším hlavním úkolem je shromažďovat potraviny, které dále putují matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, pěstounským rodinám, osobám bez přístřeší, zdravotně postiženým. Na jaře jsme se navíc zapojili do distribuce roušek a respirátorů ze Státních hmotných rezerv,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.  

Projekt byl realizován v období od února do července 2021.

Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR.

distribuce-rousek2.jpg

Úspěšně jsme dokončili projekt s finanční podporou Nadačního fondu Tesco

1. 10. 2019

Díky grantovému programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ se nám podařilo realizovat projekt s názvem Boj proti hladu a plýtvání potravinami. Jeho cílem bylo pomáhat lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Naším úkolem bylo shromažďovat potraviny, které dále putují matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, pěstounským rodinám, osobám bez přístřeší, zdravotně postiženým.

Pořídili jsme vybavení pro náš sklad – novou tiskárnu, přepravky pro skladování potravin, schůzky, lékárničku

a další potřebné vybavení. Dále se nám podařilo šířit informace o našem poslání prostřednictvím nových informačních letáků, a to mezi cílovou skupinu, neziskové organizace a širší veřejnost. Letáky vyšly v české, anglické a německé verzi.

Nadační fond Tesco náš projekt podpořil finanční částkou ve výši 76 000,- Kč. Projekt byl realizován v období od 1. dubna do 30. září 2019.

Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.

trideni-potravin-ve-skladu_web1.jpg

Naše potravinová banka uspěla v grantovém programu
"Vy rozhodujete, my pomáháme"

1. 4. 2019

V Sokolově, Karlových Varech, Aši, Chodově, Horním Slavkově a Habartově. Všude tam pro nás lidé hlasovali v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. A jak se nám v soutěži dařilo? Ve dvou regionech jsme zvítězili a v jednom případě obsadili místo. To je skvělý výsledek. Moc děkujeme Nadačnímu fondu TESCO a zákazníkům, kteří nám fandili.

Celkem jsme obdrželi 76 000,- Kč. Náš projekt se zaměřuje na boj proti hladu a plýtvání potravinami. Snahou je pomáhat lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Naším úkolem je shromažďovat potraviny, které dále putují matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, pěstounským rodinám, osobám bez přístřeší, zdravotně postiženým.

Organizátorem programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.

slavnostni-prevzeti-seku_tesco_web.jpg
bottom of page