top of page
nps-013.jpg
POMPO_III_horizontal_FINAL.jpg

       Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.           Distribuci pomoci zajišťuje 21 partnerských organizací, které pokrývají celé území ČR. Mezi ně patří 15 potravinových bank ze všech krajů včetně jejich zastřešující organizace České federace potravinových bank a dále organizace Charita ČR, NADĚJE, Slezská diakonie, Diakonie Církve bratrské a Diakonie ČCE – středisko Praha.

V případě zastřešujících organizací (např. typicky potravinových bank), tyto organizace následně pomoc distribuují prostřednictvím svých menších spolupracujících neziskových organizací, pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Partnerské organizace mají možnost v rámci projektu ze seznamu distribuovaných komodit objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které potřebují, a tím pádem nedochází k plýtvání. Projekt tak vhodně doplňuje pomoc, kterou tyto organizace získávají z jiných zdrojů (potraviny a materiální pomoc od výrobců, zemědělců, obchodních řetězců či jiných dárců).

CÍL PROJEKTU

       Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.

     Projekt počítá s podporou 284 987 unikátních osob v případě potravinové pomoci a 233 906 unikátních osob v případě materiální pomoci. Potravinová a materiální pomoc sice ze své povahy může uspokojovat pouze základní životní potřeby, nicméně zprostředkovaně může přispívat i k uspokojování dalších potřeb těchto osob tím, že tyto osoby budou moci použít svoje disponibilní prostředky i na jiné účely než pouze na uspokojování základních životních potřeb.

     Projekt též bude přispívat k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky partnerských organizací a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků zapojených organizací. Dalším cílem projektu je tedy i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob. Projekt vzhledem ke svému nastavení a flexibilitě bude schopen rychle reagovat i v situacích, kdy z nejrůznějších důvodů nelze použít jiné nástroje pomoci a vytvoří tak určitou záchrannou brzdu pro řešení takových situací (např. v případě migračních krizí).

bottom of page