top of page

Potravinová banka vydala publikaci o boji proti hladu a plýtvání potravinami

31. 1. 2022

 

Boj proti hladu a plýtvání potravinami. Takový je název publikace, kterou v nákladu

2 000 kusů vydala Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. Brožura má za úkol rozšířit povědomí o tom, co potravinová banka dělá a komu pomáhá. Zároveň mapuje vznik této humanitární organizace a popisuje nelehké roky 2020 a 2021, které poznamenala epidemie Covid-19. V neposlední řadě je publikace zdrojem informací pro každého, kdo se chce dozvědět, kde je možné vyhledat a požádat o potravinovou pomoc v Karlovarském kraji. 

„Myšlenku na vydání publikace o tom, jaké je poslání naší potravinové banky a komu vlastně pomáhá, jsem nosil v hlavě již delší dobu. Říkal jsem si, že je potřeba nejenom vysvětlit, jak funguje a odkud získáváme potraviny, ale zároveň vyvrátit některé mýty, které se čas od času vyrojí, a my se pak nestačíme divit, co se zase o potravinových bankách mezi lidmi povídá,“ píše v úvodu brožury její autor Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

Publikace je neprodejná a bude distribuována prostřednictvím odběratelských organizací krajské potravinové banky a dalších subjektů jako jsou například sociální odbory a infocentra. „Jelikož máme jen omezené množství brožur, rozhodli jsme se, že umožníme zájemcům stáhnout si verzi ve formátu pdf,“ upřesnil Hloušek s tím, že publikace je volně dostupná na internetových stránkách www.potravinovabankakk.cz.

Ke stažení zde:    

Boj proti hladu a plýtvání potravinami

Zajímavostí je, že prvním čtenářem knížečky se stal oficiálně Jan Sebján, ředitel Farní charity Sokolov.

A to záměrně. Jeho otec, také Jan Sebján, byl totiž vůbec prvním zaměstnancem naší potravinové banky,

na kterého v publikaci vzpomínáme.

Brožuru vyrobila tiskárna AZUS Březová, s. r. o. Projekt je finančně podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

brozura2.jpg

Veřejná zakázka malého rozsahu

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

Předmětem této veřejné zakázky je: „Dodání 1 ks nového užitkového automobilu kategorie N1 s vestavěným chladícím zařízením včetně zajištění servisní údržby“.

Termín přijetí nabídek je do 29. 11. 2021. Další informace ve Výzvě. 

Výzva k podání nabídek -dodávka s chlad. zař. - soubor.docx

Výzva k podání nabídek -dodávka s chlad. zař. - soubor.pdf

ZD cast 1_Kryci list - soubor.docx

ZD cast 2_Minimalni pozadavky vc tabulky - soubor.docx

ZD cast 3_Udaje o parametrech k__ hodnocení - soubor.docx

ZD cast 4_Obchodni a platebni podminky - smlouva - soubor.docx

ZD cast 5_Tabulky NAKLADY ZIVOTNIHO CYKLU - soubor.xlsx

brozura2.jpg

Boj proti epidemii a hladovění

Naše potravinová banka realizuje projekt „Boj proti epidemii a hladovění“, který finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti. Výše podpory činí 93 378 korun.

Naší snahou je pomáhat lidem, kteří se kvůli koronavirové pandemii dostali do obtížné situace, žijí v chudobě

a sociálním odloučení. Zajišťujeme pro ně potravinovou i materiální pomoc, včetně ochranných pomůcek, dezinfekcí a drogerie. Pomáháme seniorům, samoživitelům, osobám bez domova, rodinám s dětmi v azylových domech a dalším ohroženým skupinám.

Naše organizace Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje Česko-německému fondu budoucnosti

za významnou finanční podporu.

pb_projekt1.jpg

Potravinová banka děkuje městu Cheb za podporu

25. 11. 2020

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Cheb za finanční podporu ve výši 44 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se letos událo?

„Máme za sebou podzimní Sbírku potravin, v rámci které jsme v Karlovarském kraji nashromáždili 12,3 tuny potravin a drogerie. To je výborná zpráva, jelikož jsme opět zaplnili náš sklad a budeme mít přes zimu dostatek zásob pro naše klienty.“

V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám v našem regionu.

„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské organizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.“

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost

a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, Chodova, Kraslic a Karlových Varů.

brozura2.jpg

Dotace od Karlovarského kraje pomohla potravinové bance

Naše potravinová banka děkuje Karlovarskému kraji za finanční podporu ve výši 90 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku jsme se mohli věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se letos událo?

„Máme za sebou podzimní Sbírku potravin, v rámci které jsme v Karlovarském kraji nashromáždili 12,3 tuny potravin a drogerie. To je výborná zpráva, jelikož jsme opět zaplnili náš sklad a budeme mít přes zimu dostatek zásob pro naše klienty.“

V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám v našem regionu.

„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské organizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.“
 
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost

a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, Chodova, Kraslic, Chebu a Karlových Varů.

brozura2.jpg

Kraslice znovu podpořily provoz potravinové banky

23. 11. 2020

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Kraslice za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využila na činnost letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se letos událo?

„Máme za sebou podzimní Sbírku potravin, v rámci které jsme v Karlovarském kraji nashromáždili 12,3 tuny potravin a drogerie. To je výborná zpráva, jelikož jsme opět zaplnili náš sklad a budeme mít přes zimu dostatek zásob pro naše klienty.“

V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám v našem regionu.

„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské organizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí.“
 
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost

a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, Chodova, Chebu a Karlových Varů.

brozura2.jpg

Potravinová banka děkuje městu Chodov

20. 10. 2020

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Chodov za finanční podporu ve výši 20 000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky příspěvku se může nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se letos událo?

„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské organizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám v našem regionu.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost

a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, Kraslic, Chebu a Karlových Varů.

brozura2.jpg

Město Karlovy Vary opět finančně podpořilo potravinovou banku

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. děkuje městu Karlovy Vary za finanční podporu ve výši 74 000 Kč, kterou využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku se naše nezisková organizace mohla věnovat svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co zajímavého se letos událo?

„Během jarní i podzimní vlny epidemie koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše odběratelské organizace potravinovou pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme museli zajistit i více potravin. Kromě toho jsme se během nouzového stavu zapojili do potravinové sbírky pro složky Integrovaného záchranného systému, za což jsme od Hasičů České republiky obdrželi čestné uznání. Také nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro obyvatelstvo postižené mimořádnou událostí,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

V roce 2019 naše potravinová banka přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci spolupráce se svými odběratelskými neziskovými organizacemi se tato pomoc dostala k více než 2500 osobám v našem regionu.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme Sbírky potravin, které jsou součástí celorepublikových kampaní. Díky tomu můžeme náš sklad doplnit potravinami, které pro naše odběratelské organizace potřebujeme. Jedná se o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo kompoty.

Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic, Chebu.

podekovani-kv_web1.jpg

V potravinové sbírce se vybralo 60 tun potravin a drogistického zboží

26. 9. 2018

Necelých 60 tun potravin a drogistického zboží darovali zákazníci v rámci prvního ročníku potravinové sbírky, kterou v sobotu uspořádala společnost Kaufland ve spolupráci s Federací potravinových bank. Například v Karlovarském kraji to bylo 1 761 kilogramů. Již v těchto dnech se zásoby začínají distribuovat do charitativních organizací po celé České republice.

Sbírka proběhla ve všech 129 prodejnách řetězce, kde mohli lidé nakoupit a následně darovat hlavně trvanlivé výrobky. Darované potraviny a drogistické zboží putují lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

„Byli jsme velmi mile překvapeni tím, kolik lidí se zúčastnilo a bylo ochotno udělat malý nákup pro velkou věc. Děkujeme všem zákazníkům, kteří svým nákupem přispěli. I přesto, že se jednalo teprve o první ročník naší sbírky, podařilo se vybrat úctyhodných 60 tun potravin a drogistického zboží. V příštím roce bychom si přáli na tento úspěch navázat,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Nakupující nejčastěji darovali těstoviny, mouku, cukr a konzervy. Pro řadu lidí představuje tato forma daru významnou pomoc v těžké životní či finanční situaci. „Pro organizace zabývající se pomocí lidem v nouzi je podobná sbírka velkou podporou. Potraviny, jsou tou nejrychlejší a nejúčinnější pomocí, kterou mohou lidem v nouzi poskytnout,“ vysvětluje Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

„Díky sbírce se nám dostalo nových zásob mléka, těstovin, masových konzerv a polévek, zkrátka potravin, kterých bývá obvykle nedostatek,“ reaguje Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.

Darování potravin představuje pro společnost dlouhodobou a kontinuální pomoc. Od ledna 2018 jsou do darování potravin zapojeny všechny prodejny Kaufland a za půl roku spolupráce společnost darovala potravinovým bankám přes 120 tun potravin. K-potravinová sbírka představuje rozšíření této spolupráce. Vybrané zboží ze sobotní akce bude rozděleno mezi více než 600 konkrétních dobročinných organizací, které pomáhají matkám samoživitelkám, opuštěným dětem nebo seniorům a rodinám v tíživé životní situaci. Jsou jimi například Armáda spásy, azylové domy, oblastní charity a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Sobotní sbírky se zúčastnilo přes tisíc dobrovolníků potravinových bank. Společnost Kaufland výtěžek ze sbírky doplní o drogistické zboží a další chybějící produkty.

ksbirka1.jpg

Kaufland pořádá 1. ročník vlastní potravinové sbírky

31. 8. 2018

KARLOVARSKÝ KRAJ - Společnost Kaufland rozšiřuje své aktivity na podporu charitativní činnosti a pomoci druhým. Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank pořádá v sobotu 8. září 2018 od 8 do 18 hodin ve všech prodejnách po celé České republice K-potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. V Karlovarském kraji se do sbírky zapojí obchody v Sokolově, Karlových Varech, Chebu a Mariánských Lázní.

„Uspořádáním K–potravinové sbírky chceme navázat na předešlou spolupráci s Českou federací potravinových bank. Zákazníci, ale i zaměstnanci společnosti budou mít příležitost pomoci svým nákupem potravin či drogistického zboží lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Darování potravin pro nás není jednorázovou záležitostí, ale představuje dlouhodobou a kontinuální pomoc,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Nový charitativní projekt představí zákazníkům ambasadorka řetězce Lucie Křížková, která bude prostřednictvím radiových spotů informovat o K-potravinové sbírce a zvát do prodejen Kaufland. V den sbírky pak Lucie podpoří projekt i svým dobročinným nákupem v jedné z prodejen Kaufland.

„Jsme rádi, že se našla dobrá vůle, a můžeme tak nastartovat novou potravinovou sbírku, která se, jak doufáme, stane tradicí. K-potravinová sbírka je novým způsobem spolupráce a velkou pomocí pro naše odběratele a jejich klienty. Díky této sbírce se k nám po prázdninách dostávají nové trvanlivé potraviny. Právě v době, kdy děti nastupují do školy a rodiče mají mnoho výdajů, je tento typ podpory velmi důležitý a účinný. Jsme potěšeni, že se Kaufland snaží hledat nové cesty podpory nejen potravinových bank, ale hlavně těch nejchudších, kterým my pomáháme,“ shrnuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

V sobotu 8. září budou v prodejnách pomáhat dobrovolníci z neziskových a charitativních organizací. „Jejich úkolem bude informovat zákazníky o sbírce a přebírat od nich darované zboží. „Výtěžek následně poputuje do skladu potravinové banky, kde ho naši pracovníci budou dále třídit a současně evidovat přijaté množství. Věříme, že sbírka úspěšná a lidé přijdou do Kauflandu udělat malý nákup pro velkou věc,“ přeje si Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s.

k-sbirka1.jpg

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

16. 7. 2018

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. vyhlašuje výzvu ve smyslu  ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je „Dodání 1 ks nového nákladního automobilu kategorie N1“ (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg). Musí se jednat o nový automobil (možné i ze skladových zásob). Nabízený automobil musí splňovat podmínky na minimální technické požadavky a minimální požadavky na vybavení automobilů dle technické specifikace.

Celková nabídková cena za dodávku 1 ks nového automobilu nesmí převýšit částku 376 000,- bez DPH, tj. 454 960,- Kč vč. DPH.

Lhůta pro podání nabídek je do 30. 7. 2018 do 12,00 hod. včetně. Hodnocení nabídek bude uskutečněno neprodleně po příjmu nabídek, tedy v 12,15 hod.

Zadavatel stanovuje požadavek na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím zaslání nabídky na e-mailovou adresu zadavatele hlousek@pomocvnouziops.cz nebo v listinné podobě na adresu kanceláře: Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s., Milan Hloušek, J. K. Tyla 461, 35601, Sokolov (kancelář Pomoci v nouzi, o.p.s.).

Zadávací dokumentaci si lze vyžádat na emailové adrese zadavatele hlousek@pomocvnouziops.cz.

brozura2.jpg

Kraj přispěje na provoz potravinové banky

26. 3. 2018

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

KARLOVY VARY (23. 3. 2018) – Centrální sklad v Sokolově rozšířila Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. Nově tak bude schopná pojmout více potravin, než tomu bylo doposud. Navíc by do konce roku měla zakoupit nové vozidlo s chlazením pro přepravu darovaných potravin.

Od ledna tohoto roku mají obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních zákonnou povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. V souvislosti s tím, že výrazně vzrostl objem zboží, které potravinová banka přijímá a dále rozděluje, stouply i náklady na její provoz. Aby zvládla zajistit uskladnění darovaných potravin, jejich evidenci a distribuci, požádala Karlovarský kraj o dotaci.

„V Karlovarském kraji má potravinová banka celkem 17 odběratelů, kteří potraviny dále rozdělují mezi potřebné. Těmi jsou lidé bez domova, matky s dětmi nebo například senioři. Rada Karlovarského kraje proto odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun, přičemž příspěvek ještě musí schválit zastupitelstvo. Peníze budou konkrétně využity na uhrazení osobních nákladů, opravy a údržbu automobilů, účetní služby, evidenci distribuce a práce ve skladu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Potravinovou banku Karlovarského kraje založily v roce 2015 neziskové a charitativní organizace s dlouhodobou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi. V roce 2016 banka přerozdělila zhruba 17 tun potravin. V uplynulém roce se objem potravin téměř zdvojnásobil na více než 31 tun. Aktuální trend ukazuje, že čísla půjdou i nadále strmě nahoru.

brozura2.jpg

Národní potravinová sbírka 2017

29. 12. 2017

Tisková zpráva

Do sbírky se zapojí rekordní počet obchodů

KARLOVARSKÝ KRAJ/ČR – Také letos může každý z nás pomoci nákupem potravin a drogistického zboží lidem v nouzi. Národní potravinová sbírka, kterou organizuje Byznys pro společnost, se uskuteční v sobotu 11. listopadu. Do 5. ročníku se letos zapojí rekordních 750 prodejen ve všech regionech České republiky. Potraviny pak putují například matkám samoživitelkám, lidem v azylových domech, seniorům a dalším potřebným. Neméně důležitá je i pomoc dobrovolníků, kteří potraviny od dárců vybírají.

„V sobotu 11. listopadu mají lidé z celé České republiky možnost od 8 do 20 hodin v rámci Národní potravinové sbírky zakoupit trvanlivé potraviny a drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Pomoc pak putuje zejména k seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů atd.,“ říká k Národní potravinové sbírce Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Cesta potravin vede z nákupního košíku dárců k dobrovolníkům, kteří budou přímo v obchodech za pokladnami a budou označeni logem sbírky. Ti převezmou darované potraviny, roztřídí a večer 11. listopadu budou darované potraviny převezeny do potravinových skladů České federace potravinových bank. „V těchto dnech připravujeme náš centrální sklad v Sokolově, aby zvládl pojmout veškeré potraviny, které k nám doputují. Dokončili jsme montáž nových regálů a chystáme prázdné krabice pro případ, kdyby v nějakém obchodě chyběly,“ přiblížil organizační přípravy Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.

Sáček těstovin, masová konzerva, balík dětských plen – pro někoho běžná položka na týdenním nákupním seznamu. Pro jiného to může být zásadní věc, která mu výrazně ulehčí život. Národní potravinová sbírka proto již tradičně dává možnost každému, kdo může a chce, pomoci potřebným. Hlad totiž není bohužel ani u nás abstraktní pojem - podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí.

Národní potravinová sbírka se letos uskuteční v 395 obchodech partnerských řetězců a 355 prodejnách drogerií. V porovnání s rokem 2016 je to o 90 zapojených prodejen více. Sbírka loni vynesla 312 tun zboží, z toho 4,6 tun drogistického zboží.

Tak rozsáhlá akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci a nadšení dobrovolníků. Podle odhadů Byznys pro společnost bude letos svůj čas darovat 4500 lidí ve všech zapojených městech. Loni sbírku pomáhalo organizovat 3569 dobrovolníků.

Na webových stránkách projektu www.potravinypomahaji.cz lze najít rovněž tipy na vhodné potraviny nebo drogistické zboží, které darovat. Jde například o konzervy všeho druhu, instantní polévky, mouka, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, krupička, cereálie, dětské výživy, cukrovinky pro děti (čokolády, bonbony), trvanlivé uzeniny, prací prášky, sprchová mýdla, dětské pleny.

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

2013

V premiérovém ročníku se zapojilo 50 neziskových organizací ve 111 obchodech z celkem 5 obchodních řetězců (Tesco Stores, Globus, Ahold, Makro, Spar). Pomáhalo přes 1000 dobrovolníků a lidé a firmy darovali potřebným 66 tun potravin (132 000 porcí).

2014

Ve sbírce bylo zapojeno již 380 obchodů a vybralo se 173 tun potravin (350 tisíc porcí jídla). Národní potravinová sbírka zaznamenala mimořádný ohlas veřejnosti i médií. Organizátoři si mimo jiné v tomto roce odnesli i několik ocenění za charitativní kampaň roku.

2015

Do třetího ročníku se zapojilo 475 obchodů ve všech regionech. Díky darům veřejnosti a firem se vybralo 236 tun potravin, které byly poskytnuty sociálně slabým. K Národní potravinové sbírce se připojily známé osobnosti, které propůjčily svou tvář kampani Neplýtvejme jídlem/Darujme potraviny.

2016

Do čtvrtého ročníku bylo registrováno 659 obchodů. Přibyli tři noví partneři - BILLA, Lidl a ROSSMANN. Sbírka vynesla 312 tun zboží, z toho 4,6 tun drogistického zboží. Sbírku pomáhalo organizovat 3569 dobrovolníků.

2017

Pátý ročník zapojuje 750 obchodů a více než 300 neziskových organizací. Do sbírky vstupují opět i samotní výrobci, jako Agrofert a Hamé, kteří darují své produkty potravinovým bankám v regionech, kde se nachází jejich provozy. Vznikají další sběrná místa - Český rozhlas, Sodexo, MŠ U Uranie, Mnichovice u Prahy a další.

Národní potravinovou sbírku organizuje platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, NADĚJÍ, Armádou spásy a Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí také řada neziskových organizací a více než 4000 dobrovolníků.

Záštita: ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka

Strategičtí partneři: Albert, BILLA, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, ROSSMANN, Tesco Stores

Partneři: Raben, Sodexo, New media, Družina, Thimm Packaging, BigMedia, Hamé, Agrofert

Hlavní mediální partner: Český rozhlas

Mediální partner: Deník, Týden

Kontakt pro média:

Ladislav Lojka
Tel.: +420 737 282 620

Email: lojka@byznysprospolecnost.cz

brozura2.jpg

Potravinová banka se těší na nový automobil

29. 12. 2017

Potravinová banka rozšířila svůj centrální sklad a těší se na nový automobil

(tisková zpráva)

KARLOVARSKÝ KRAJ (27. 9. 2017) – Centrální sklad v Sokolově rozšířila Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. Nově tak bude schopná pojmout více potravin, než tomu bylo doposud. Navíc by do konce roku měla zakoupit nové vozidlo s chlazením pro přepravu darovaných potravin.

 

„Rekonstrukce skladovacích prostor vyšla na téměř 800 tisíc korun. Díky prostředkům od Ministerstva zemědělství jsme mohli zdvojnásobit kapacitu skladu a navíc pořídit nové regály s vysokou nosností,“ sdělil Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. „Nyní jsme tedy dostatečně připraveni na Národní potravinovou sbírku, která se letos koná v sobotu 11. listopadu. Tento den je symbolický v tom, že připadá na svátek svatého Martina, který obdaroval promrzlého nuzáka svým pláštěm. Podobně dobrý skutek mohou během sbírky vykonat i lidé v Karlovarském kraji,“ připomenul starou legendu Hloušek.

 

Další novinkou má být nové užitkové vozidlo za zhruba 626 tisíc korun, v němž chce organizace vozit chlazené zboží darované velkoobchody a obchodními řetězci z kraje. „Automobil již máme objednaný. Dostat bychom ho měli ještě v letošním roce. Pro nás to bude velký vánoční dárek, který nám značně usnadní distribuci potravin. Navíc se nám tím i rozšíří darovaný sortiment. Nově budeme moci brát i větší množství ovoce, zeleniny, uzenin nebo mléčných výrobků,“ vysvětlil Hloušek potřebu nového vozidla. Současně doplnil, že i dotaci na automobil poskytlo neziskovce Ministerstvo zemědělství.

 

Cílem potravinové banky je získávat zdarma přebytky produkce zemědělského i potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny. Vedle toho shromaždovat zboží při veřejných sbírkách potravin v supermarketech či ve školách. „Tyto potraviny jsou pak dále bezplatně distribuovány jiným sdružením bojujícím proti hladu. Jedná se o neziskové či charitativní organizace provozující například azylové domy, noclehárny nebo domovy pokojného stáří,“ vysvětlil ředitel.

 

Stejně jako v minulém roce, tak i letos připravilo Ministerstvo zemědělství na podporu potravinových bank humanitárních organizací finanční podporu v celkové výši 30 milionů korun. „Touto podporou jsme chtěli usnadnit provoz charitativních organizací, protože pomáhají potřebným, kteří mají často problém zajistit si i základní potraviny. Je vidět, že tato sociální podpora byla dobře zacílená, loni si s její pomocí organizace nakoupily zejména chladicí zařízení a rozšířily prostory pro skladování potravin. Některé banky před tím vůbec chladicí zařízení neměly, jiným se povedlo zvětšit jejich objem až dvojnásobně. To by bez naší podpory nebylo možné,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Marian Jurečka.

 

Za zmínku také stojí, že loni na podzim začala platit novela zákona o potravinách, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Ta zavedla možnost darování potravin prostřednictvím charitativních a humanitárních organizací (například potraviny špatně označené nebo deformované).

Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné a zdravotně nezávadné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je 56 neziskových organizací z celé republiky. Mezi nimi nechybí ani Potravinová banka Karlovarského kraje.

Seznam organizací, kterým mohou obchodníci potraviny darovat, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Mimo potravinových bank jsou to především oblastní charity, ale například i jeden hospic. Další neziskové organizace, které chtějí potraviny přerozdělovat potřebným, se mohou přihlásit.

 

 

 

Potravinová banka Karlovarského kraje se zapojila i do projektu, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o potravinovou a materiální pomoc určenou pro nejchudší občany České republiky. Předmětem pomoci jsou potraviny jako těstoviny, čočka, cukr, těstoviny, konzervy. Dále základní hygienické potřeby jako mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek, dětské plenky. Rodiny s dětmi navíc dostávají kojeneckou výživu, dětské příkrmy či trvanlivé mléko. K dispozici je i toaletní papír, čisticí prostředky a hygienické potřeby pro ženy.

Nechybí ani nejnutnější ošacení a vybrané domácí potřeby jako nádobí, prostředky na úklid, ručníky a utěrky. „V blízké době očekáváme závoz teplého oblečení, které se bude klientům v zimě jistě hodit. Jedná se o čepice, rukavice nebo šály,“ poznamenal Hloušek.

 

Velmi důležitou součástí distribuce všech druhů potravinové a materiální pomoci jsou doprovodné aktivity jako dluhové poradenství, pracovněprávní poradenství, asistence při navázání kontaktu s úřadem práce a sociálními službami. Díky projektu se během 24 měsíců, od října 2016 do září 2018, pomoc dostane k 60 tisícům nejpotřebnějším za celkových 238 milionů korun. Počet partnerů se oproti předcházejícímu projektu zvýšil z 5 na 17 a potřebná pomoc je dostupnější.

 

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení svých problémů. Tedy k řešení příčin své obtížné životní situace a hmotného nedostatku zapříčiněného nezaměstnaností, nízkým vzděláním a právním povědomím, rodinnými a vztahovými problémy, vysokým zadlužením, obtížnou orientací po návratu z ústavní výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, psychickými nemocemi, závislostmi, neplacením alimentů a často kombinací uvedených příčin, které v důsledku znamenají chudobu.

 

V současné době Potravinová banka Karlovarského kraje dostává potraviny od obchodních řetězců Tesco, Globus a velkoobchodu Makro. K těmto stálým dárcům se občas přidávají i další firmy nebo soukromí podnikatelé.

 

Tesco v letošním roce poskytlo České federaci potravinových bank finanční dar ve výši 520 tisíc korun.

Za výtěžek federace pořídila velké množství termoboxů pro jednotlivé pobočky potravinových bank. Důvod je prostý. Bez kvalitních termoboxů totiž není možný bezpečný transport chlazených potravin k těm, kteří je nejvíce potřebují. „Také my jsme díky příspěvku zakoupili termoboxy za přibližně 10 tisíc korun,“ upřesnil Hloušek.

 

Peníze na provoz a vybavení získává nezisková organizace i od měst z našeho kraje. Letos se dočkala podpory ze strany města Chodova, Kraslic a Karlových Varů. V minulosti finančně pomohl také Karlovarský kraj, Cheb, Ostrov nebo Aš. „Všem děkujeme. Díky poskytnutým penězům totiž můžeme realizovat projekt, jehož posláním boj proti hladu a proti plýtvání potravinami,“ zdůraznil Hloušek.

 

Potravinovou banku Karlovarského kraje založily v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s.

brozura2.jpg
bottom of page