Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

16. 7. 2018

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. vyhlašuje výzvu ve smyslu  ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je „Dodání 1 ks nového nákladního automobilu kategorie N1“ (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg). Musí se jednat o nový automobil (možné i ze skladových zásob). Nabízený automobil musí splňovat podmínky na minimální technické požadavky a minimální požadavky na vybavení automobilů dle technické specifikace.

Celková nabídková cena za dodávku 1 ks nového automobilu nesmí převýšit částku 376 000,- bez DPH, tj. 454 960,- Kč vč. DPH.

Lhůta pro podání nabídek je do 30. 7. 2018 do 12,00 hod. včetně. Hodnocení nabídek bude uskutečněno neprodleně po příjmu nabídek, tedy v 12,15 hod.

Zadavatel stanovuje požadavek na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím zaslání nabídky na e-mailovou adresu zadavatele hlousek@pomocvnouziops.cz nebo v listinné podobě na adresu kanceláře: Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s., Milan Hloušek, J. K. Tyla 461, 35601, Sokolov (kancelář Pomoci v nouzi, o.p.s.).

Zadávací dokumentaci si lze vyžádat na emailové adrese zadavatele hlousek@pomocvnouziops.cz.